Kvitnucecaje.sk
L&S Company s.r.o.
SNP 739/16
022 04 Čadca

IČO: 46725202
IČ DPH: SK2023545557

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 56888/L